Mick.jpg
Mick Wikilyiri - Tjala tjukurpa - Honey ant story - 198 x 152 cm
1.00
DSC_4244-web-compressor.jpg
Sylvia Kanytjupai Ken - Seven Sister Dreaming Time stories - 198 x 152,5
1.00
Mona-Mitakiki-Shepherd-978-16-web-comp.jpg
Mona Mitakiki Shepherd - Kapi Tjukula tjuta - many rock holes
1.00
Collaborative-Women-198x152cm-web-compressor.jpg
Mona Mitakiki, Tjimpayi Presley and Naomi Kantjuriny - Seven Sisters - 198x152 cm (sold)
0.00
DSC_4256-web-compressor.jpg
Minyma Pampa, Kungka wara Collaborative Painting - 240x200 cm (sold)
0.00
DSC_4246-web-compressor.jpg
Nyunmiti Burton - Ngayuku ngura - My Country - 198 x 152 cm (sold)
0.00
DSC_4237-web-compressor.jpg
Nyunmiti Burton - Ngayuku ngura - My Country - 152 x 101 cm (sold)
0.00
DSC_4249-web-compressor.jpg
Imatjala Curley and Paniny Mick kapi Tjukurla - Women collaborative - 198x197 cm
0.00
Yaritji-Young-web-compressor.jpg
Yaritji Young - Ngayuku ngura - My Country - 198x127 cm
0.00
DSC_4247-web-compressor.jpg
Wawiriya Burton - Ngayuku Mamaku Ngura- My Father's Country - 198x197 cm
0.00
DSC_4248-web-compressor.jpg
Ray Ken - Kulata Tjuta - 198x197 cm
0.00
DSC_4254-web-compressor.jpg
Wawiriya Burton - Ngayuku Mamaku Ngura- My Father's Country - 122x101 cm (sold)
0.00
Ray-web-520-15-compressor.jpg
Ray Ken - Tali - Sand dune - 198x122 cm
0.00
DSC_4238-web-compressor.jpg
Ray Ken - Tali - Sand dune - 152 x 101,5 cm-478-17
0.00
DSC_4245-web-compressor.jpg
Ray Ken - Kulata Tjuta - 198x122 cm (sold)
0.00
Ray-452-15-compressor.jpg
Ray Ken - Tali - Sand dune - 152x100 cm - 452-15
0.00
Ray-450-15-compressor.jpg
Ray Ken - Tali - Sand dune - 152x122 cm - 450-15
0.00
DSC_4250-web-compressor.jpg
Brenton Ken - Kulata Tjuta - 122 x 101 cm
1.00
DSC_4239-web-compressor.jpg
Ray Ken - Kulata Tjuta - 152 x 101,5 cm-469-17 (sold)
0.00
DSC_4253-web-compressor.jpg
Barbara Moore - Ngayuku ngura - My Country - 122 x 101,5 cm (sold)
0.00
DSC_4240-web-compressor.jpg
Ray Ken - Kulata Tjuta - 122 x 91 cm
0.00
DSC_4242-web-compressor.jpg
Sylvia Kanytjupai Ken - Seven Sister Dreaming Time stories - 152 x 122 cm (sold)
1.00
Sylvia-Ken-827-16-web-comp.jpg
Sylvia Kanytjupai Ken - Seven Sister Dreaming Time stories
1.00
DSC_3958-web-compressor.jpg
Jennifer Ingkatji - Ngayuku ngura - My Country - 122 x 90 cm (sold)
0.00
Wawiriya-Burton-276-14-web-comp.jpg
Wawiriya Burton - Ngayuku ngura - My Country
1.00
Yaritji-Young-147-12-web-compressor.jpg
Yaritji Young - Tjala tjukurpa - Honey ant story - 198 x 197 cm
1.00
DSC_1568-web-compressor.jpg
Tjungkara Ken - Seven Sisters - 198 x 197 cm
1.00
Wawiriya-Burton-257-14-web-compressor.jpg
Wawiriya Burton - Ngayuku ngura - My Country - 198 x 152,5 cm (sold)
1.00
Ray-Ken-453-15-web.jpg
Ray Ken - Tali - Sand dune - 152 x 101
1.00
Barbara-Moore-19-17-web-compressor.jpg
Barbara Moore - Ngayuku ngura - My Country - 198 x 197 cm (sold)
1.00
DSC_3971-web-compressor.jpg
Tjungkara Ken - Seven sisters dreaming - 122 x 90 cm (sold)
1.00
Ray-Ken-515-16-web-compressor.jpg
Ray Ken - Tali - Sand dune - 198 x 152,5 cm (sold)
1.00
Barbara-191-17-compressor.jpg
Barbara Moore - Ngayuku ngura - My Country - 152 x 152 cm (sold)
1.00
Tjungkara-Ken2-web.jpg
Tjungkara Ken - Seven sisters dreaming - 198 x 122 cm (sold)
1.00
Barbara-566-16-compressor.jpg
Barbara Moore - Ngayuku ngura - My Country - 199x153 cm (sold)
1.00
Tjungkara-Ken-HD-L.jpg
Tjungkara Ken - Seven sister dreaming - 198 x 121 (sold)
1.00
466-17-compressor.jpg
Barbara Moore - Ngayuku ngura - My Country - 122x101 cm (sold)
1.00
Tjungkara-Ken.jpg
Tjungkara Ken - Seven Sisters dreaming - 100 x 100 cm (sold)
1.00
Hector-Burton-web.jpg
Hector Tjupuru Burton - Anumara tjukurpa Manta (sold)
1.00
Ray-Ken.jpg
Ray Ken - Tali - Sand dune - 122 x102 cm (sold)
1.00
Tjungkara-Ken-G.jpg
Tjungkara Ken - Seven Sisters dreaming - 100x100 cm (sold)
1.00
Tjungkara-Ken-226-15.jpg
Tjungkara Ken - Ngayuku ngura, My Country - 76 x 76 cm (sold)
1.00
Tjungkara-Ken-187-15.jpg
Tjungkara Ken - Tjala tjukurpa, Honey ant story (sold)
1.00
Sylvia-Ken-3.jpg
Sylvia Ken - Seven sisters dreaming (sold)
1.00
Freedy-Ken.jpg
Freddy Ken - Kulata Tjuta - 152 x 122 cm (sold)
1.00
Barbara2.jpg
Barbara Moore - Ngayuku ngura - My Country (sold)
1.00
Art-aborigene-artiste-Sylvia-Kanytjupai-Ken
Sylvia Kanytjupai Ken
1.00
Burton-web.jpg
Wawiriya Burton - Ngayukungura - My Country - 152 x 101 cm (sold)
1.00
DSC_2408-web.jpg
Yaritji Young - Ancestral songlines in my country (sold)
1.00
Burton-502-14b.jpg
Ngayuku ngura, My Country - Wawiriya Burton
1.00
art aborigène, tjungkara ken
Tjungkara Ken - Honey Ant Dreaming Time stories (sold)
1.00
Alison-Munti-Riley-448-15-web-compressor.jpg
Alison Munti Riley - Ngayuku ngura - My Country - 198 x 197 cm
1.00
Tjungkara-Ken-200-web-compressor.jpg
Tjungkara Ken - Seven Sisters - 198 x 122 cm - 474-15
1.00
Mick Wikilyiri - Tjala Tjukurpa, Honey Ant story - 122cm x 101cm - 457-18
Mick Wikilyiri - Tjala Tjukurpa, Honey Ant story - 122cm x 101cm - 457-18
0.00
Wawiriya Burton - Ngayuku ngura - My Country - 198cm x 153cm - 301-17
Wawiriya Burton - Ngayuku ngura - My Country - 198cm x 153cm - 301-17
0.00
Nyunmiti Burton - Ngayuku ngura - My Country - 198cm x 122cm - 426-18
Nyunmiti Burton - Ngayuku ngura - My Country - 198cm x 122cm - 426-18
0.00
Wawiriya Burton - Ngayuku ngura - My Country - 198cm x 122cm - 576-17
Wawiriya Burton - Ngayuku ngura - My Country - 198cm x 122cm - 576-17
0.00